Nadstandardní služby

Komunikace v angličtině:

 • běžná komunikace osobní, telefonická i elektronická v cizím jazyce
 • zajištění odborných překladů
 • výkaznictví a reporting v cizím jazyce

Metodika a vnitropodnikové předpisy:

 • metodické vedení, nastavení pravidel a zhotovení účetních směrnic
 • zpracování metodických pokynů a ostatních vnitropodnikových předpisů dle požadavků klienta
 • nabídka vzorů z databáze naší společnosti s využitím praktických zkušeností

Nadstandardní sestavy a výkaznictví:

 • sestavy a výkazy na míru klienta v libolné struktuře od celku k detailu
 • sestavy a výkazy v běžně užívaných formátech připraveny pro okamžitý tisk
 • možnost propojení sestav a výkaznictví s informačním systémem klienta

Speciální ekonomické, účetní a daňové poradenství

 • finanční plánování a porovnání plánu se skutečností v libovolné struktuře
 • plánování peněžních toků (cash-flow) a porovnání se skutečností ve struktuře čitelné pro zákazníka
 • řešení komplikovaných účetních případů
 • pomoc při řešení komplikovaných nebo ne zcela běžných daňových případů
 • zajištění povinného i dobrovolného auditu a auditu dle zvláštních předpisů (např. dotace)
 • metodika a vyúčtování dotací a grantů včetně asistence při kontrole jejich čerpání

Personální poradenství:

 • pomoc při optimalizaci lidských zdrojů
 • návrh mzdových předpisů a zpracování mzdového předpisu v souladu se zájmy klienta

Zajištění právních služeb:

 • zajištění právní pomoci týkající se záležitostí klienta nejen v oblasti ekonomiky a organizace
 • pomoc při řešení neuhrazených pohledávek

Zpracování investičních záměrů a podkladů pro banky

 • zpracování podnikatelských záměrů, pomoc při zpracování projektu
 • odborné zpracování žádosti o úvěr

Zpět …